مهندسی برق و کامپیوتر

دانلود کتاب مکانیک و کنترل در رباتیک – جان کریگ

در این پست از معرفی کتابهای الکترونیک کتاب مکانیک و کنترل در رباتیک را برای شما آماده کرده ایم. این کتاب نوشته جان کریگ است که توسط دکتر علی مقداری و مهندس فائزه میر فخرایی از دانشگاه صنعتی شریف ترجمه شده است.

مقدمه کتاب مکانیک و کنترل در رباتیک

در حال حاضر، بررسی ابعاد مختلف تحقیقات رباتیک توسط متخصصان زمینه های گوناگون انجام می پذیرد. معمولا نمی توان فردی را پیدا کرد که بر کل زمینه رباتیک مسلط باشد. از این رو این رشته به رشته های فرعی تقسیم شده است.

به طور مجرد می‌ توان رباتیک را به چهار رشته فرعی اعمال مکانیکی ، انتقال و حرکت ، بینایی کامپیوتر ، و هوش مصنوعی تقسیم کرد. در این کتاب رشته فرعی علم و مهندسی‌ اعمال مکانیکی معرفی‌ می‌‌شود. مبانی این رشته فرعی رباتیکی در چندین زمینه کلاسیک مختلف یافت می‌ شود که اصلی ترین آنها مکانیک ، نظریه کنترل و علوم کامپیوتر است.

فصل‌های ۱ تا ۸ این کتاب عنوان‌هایی‌ از مهندسی‌ مکانیک و ریاضیات، فصل‌های ۹ تا ۱۱ موضوعاتی در نظریه کنترل، و فصل‌های ۱۲ تا ۱۳ مطالبی در علوم کامپیوتری را در بر می‌‌گیرند. به علاوه، در این کتاب بر جنبه های محاسباتی مسائل تاکید شده است، و در پایان فصلهایی‌ که بیشتر درباره مکانیک بحث کرده اند، بخشی کوتاه ویژه مسائل محاسباتی در نظر گرفته شده است.

کتاب مکانیک و کنترل در رباتیک ، در رشته مهندسی رباتیک دوره کارشناسی در درس رباتیک که درسی ۳ واحدی می باشد توسط اکثر اساتید تدریس می شود.

دانلود کتاب مکانیک و کنترل در رباتیک - جان کریگ

اطلاعات کتاب

نام اصلی کتاب: Introduction to Robotics : Mechanics and Control

نام فارسی کتاب: مکانیک و کنترل در رباتیک

نویسنده / نویسندگان: John J. Craig

مترجم / مترجمین: دکتر علی مقداری و مهندس فائزه میر فخرایی از دانشگاه شریف

زبان کتاب: فارسی

تاریخ انتشار: ۱۳۸۵

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

تعداد صفحات: ۵۷۰

شابک: ۹۶۴۶۳۷۹۲۹X

سرفصلهای کتاب

کتاب مکانیک و کنترل در رباتیک عناوین زیر را مورد بررسی قرار می دهد:

مقدمه 

 • زمینه
 • مکانیک و کنترل بازوهای مکانیکی ماهر
 • نمادگذاری

توصیف ها و تبدیلهای فضایی کلی 

 • مقدمه
 • توصیفها : مکانها،جهتگیریها و چهارچوبها
 • نگاشتها : تغییر دادن توصیفها از چهارچوبی به چهارچوب دیگر
 • عملگرها: انتقالها،دورانها و تبدیلهای کلی
 • خلاصه تعبیرها
 • عملیات ریاضی در تبدیل کلی
 • معادله های تبدیل
 • مطالبی دیگر درباره نمایش جهتگیری
 • تبدیل بردهای آزاد
 • ملاحظات زمانی

سینماتیک بازوهای مکانیکی ماهر 

 • مقدمه
 • توصیف رابط
 • توصیف اتصال رابط
 • قرارداد برای اتصال چهارچوبها به رابطها
 • سینمایک بازوهای مکانیکی ماهر
 • فضای کاراندازی فضای مفصلی و فضای دکارتی
 • مثالها : سینماتیک دو روبات صنعتی
 • چهارچوبهای با نامهای استاندارد
 • ابزار کجاست
 • ملاحظات محاسباتی

سینماتیک وارون بازوهای مکانیکی ماهر 

 • مقدمه
 • حل پذیر بودن
 • نماد گذاری زیرفضای بازوی مکانیکی ماهر در حالت n<6
 • راه حل جبری از طریق تبدیل به چندجمله ای
 • روش حل پایپر برای سه محور تقاطع در یک نقطه
 • مثالهایی از سینماتیک وارون بازوهای مکانیکی ماهر
 • چهارچوبهای استاندارد
 • استفاده از زیربرنامه SOLVE برای بازوهای مکانیکی ماهر
 • دقت و تکرارپذیری
 • ملاحظات محاسباتی

ژاکوبیها ، سرعتها و نیروهای استاتیکی 

 • مقدمه
 • نمادگذاری برای مکان و جهتگیری متغییر با زمان
 • سرعت خطی و دورانی اجسام صلب
 • مطالبی بیشتر درباره سرعت زاویه ای
 • حرکت رابطهای روبات
 • چگونگی اشاعه سرعت از رابطی به رابط دیگر
 • ژاکوبییها حالتهای تکین
 • نیروهای استاتیکی در بازوهای مکانیکی ماهر
 • ژاکوبیها در حوزه نیرو

دینامیک بازوهای مکانیکی ماهر 

 • مقدمه
 • شتاب جسم صلب
 • توزیع جرم
 • معادله نیوتن معادله اویلر
 • محاسبات دینامیکی تکراری نیوتن اویلر
 • معادله های تکراری و معادله های به شکل بسته
 • مثالی از معادله های دینامیکی بسته
 • ساختار معادله های دینامیکی بازوی مکانیکی ماهر
 • روش لاگرانژ در بدست آورد معادله های دینامیکی بازوهای مکانیکی
 • به دست آوردن معادله های دینامیکی بازهای مکانیکی در فضای دکارتی
 • شمول اثرات جسم غیر صلب
 • شبیه سازی دینامیکی
 • ملاحظات محاسباتی

تولید مسیر 

 • مقدمه
 • ملاحظات کلی درباره توصیف و تولید مسیر
 • روشهای فضای مفصلی
 • روشهای فضای دکارتی
 • مشکلات هندسی مسیرهای دکارتی
 • تولید مسیر در هنگام اجرای برنامه کامپیوتری
 • توصیف مسیر با زبان برنامه ریزی روبات
 • طرحریزی مسیر با استفاده از مدل دینامیکی
 • طرحریزی مسیرهای عاری از برخورد

طراحی مکانیزم بازوی مکانیکی ماهر 

 • مقدمه
 • طراحی بر پایه عملیات خواسته شده از ربات
 • پیکربندی سینماتیکی
 • معیارهای کمی مشخصات فضای کاری
 • سازه های زنجیری زاید و بسته
 • روشهای کار اندازی
 • سختی و تغییر شکل خمشی
 • حس مکان
 • حس نیرو

کنترل خطی بازهای مکانیکی ماهر 

 • مقدمه
 • کنترل مدار بسته و پسخوراند (فیدبک)
 • سیستمهای خطی درجه دوم
 • کنترل سیستمهای درجه دوم
 • تقسیم قانون کنترل
 • کنترل تعقیب مسیر
 • دفع اغتشاش
 • کنترل زمانی پیوسته و ناپیوسته(منقطع)
 • مدلسازی و کنترل یک مفصل تنها
 • ساختمان کنترل کننده یک روبات صنعتی

کنترل غیر خطی بازوهای مکانیکی ماهر 

 • مقدمه
 • سیستمهای غیر خطی و متغییر با زمان
 • سیستمهای کنترل ورودی چند خروجی
 • کنترل بازوهای مکانیکی ماهر
 • ملاحظات عملی
 • سیستمهای کنترل روباتهای صنعتی امروزی
 • تحلیل پایداری لیاپونوف
 • سیستمهای کنترل مبتنی بر مختصات دکارتی
 • کنترل تطبیقی

کنترل نیرو در بازوهای مکانیکی ماهر 

 • مقدمه
 • کاربرد روباتهای صنعتی در عملیات مونتاژ
 • چهارچوب اعمال کنترل در عملیات مقید شده جزئی
 • مسئله کنترل ترکیبی مکان نیرو
 • کنترل نیروی سیستم جرم و فنر
 • روش کنترل ترکیبی مکان نیرو
 • روشهای کنترل روباتهای صنعتی کنونی

سیستمها و زبانهای برنامه ریزی روباتها 

 • مقدمه
 • سه شیوه برنامه ریزی ربات
 • کاربردی نمونه
 • شرایط بازم برای زبان برنامه ریزی روبات
 • کاربردی نمونه به سه زبان برنامه ریزی ربات
 • مسائل ویژه در زبانهای برنامه ریزی روبات

سیستمهای برنامه ریزی خارج از خط 

 • مقدمه
 • مطالب اصلی در سیستمهای OLP
 • ایستگاه CIM
 • اتوماسیون عملیات فرعی در سیستمهای OLP
 • خلاصه

در ادامه می توانید این کتاب کاربردی را با لینک مستقیم از سیاره الکترونیک دانلود نمایید.

حجم فایل: ۶٫۷ مگابایت

دانلود

موفق و پیروز باشید…

کتابهای درخواستی خود رادر بخش دیدگاهها از ما بخواهید. در صورت دسترسی در اولین فرصت به کتابهای سایت افزوده خواهد شد.

 

ادامه مطلب

 

 

Telegram RNGO

کانال رسمی مهندسی برق الکترونیک و رباتیک بر روی تلگرام راه اندازی شد، از این پس می توانید اخبار همه بخش ها، تخفیفات فروشگاه، اطلاعیه‌های دوره‌های آموزشی، مطالب علمی و … را به سادگی و رایگان، در کانال مهندسی برق دنبال کنید و دوستان خود را نیز به آن دعوت کنید.

برای عضویت روی این لینک کلیک کنید:

بعد از ورود به لینک فوق بر روی دکمه Join کلیک کنید!

همچنین می توانید با کپی این لینک و ارسال آن به دوستان تان ، آنها را به کانال مهندسی برق دعوت کنید. این، کمک بزرگی به ما خواهد بود و ما قدردان لطف شما هستیم.

 

 

 

.

موضوعات مرتبط و یا مشابه:

 

تاريخ: ۶ آذر ۱۳۹۴

۲,۹۲۱ بازدید

ادامه مطلب

نحوه ایجاد یک پروژه ساده و خروجی کردن یک پین (pi1) برای میکرو STM32F746NGH6

    نحوه انتخاب کردن میکرو:

نحوه پیدا کردن یک پین، مثلا اینجا خواستم که پین pi1 رو پیدا کنم، توی قسمت سرچ نوشتم pi1 بعد خود برنامه تمام پایه هایی که با pi1 شروع میشدن رو برام مشکی کرد و من هم پایه مورد نظر رو پیدا کردم.

تعیین وضعیت یک پایه ، اینجا من حالت خروجی رو انتخاب کردم.

تعیین فرکانس برای بخش های مختلف

کافیه برای هر بخش مقدار فرکانس رو توی کادر مربوطش بنویسید و سپس دکمه Enter رو کیبورد کامپیوتر خودتون بزنین و صبر کنین تا تنظیم بشه

نکته مهم: حتما پس از تغییر هر بخش به بخش هایی که قبلا تنظیم کرده بودین دقت کنین چون اونها ممکنه تحت تاثیر تغییر بخش جدید قرار بگیرن
اون کادر سبز مربوط به فرکانس کاری میکرو کادر قرمز برای انتخاب منبع تولید پالس از یه کریستال خارجیه(البته در صورت فعال کردنش باید تغییراتی رو هم توی سربرگ pinout در بخش RCC بدین)
کادر صورتی برای انتخاب منبع تولید پالس از منبع داخلی خود میکرو هست.

انتخاب نام پروژه، محل ذخیره شدن پروژه و نوع IDE که باهاش میخویا برنامه نویسی کنین و چون من با IAR برنامه نویسی میکنم اینجا EMARM رو انتخاب میکنم.

فایل اضافی هستند و میتونید پاکشون کنید(مال نرم افزار stm32CubeMX هستن و برای پروژتون دیگه کارایی ندارن و از الان دیگه نوبت به نرم افزاری میرسه کا باهاش میخواین برنامه نویسی کنین یعنی همون IDE مثلا اینجا iar)

فایل پروژتون که با باز کردنش میتونین برنامه نویسی رو ادامه بدید.

نویسنده :  کاربر انجمن mahdi89

اگر در مراحل کار با مشکل روبرو شدید میتوانید در تاپیک مربوط در انجمن تخصصی برق و الکترونیک ECA  سوال خود را مطرح کنید تا توسط کاربران عزیز به جواب مورد نظر برسید.

https://www.مهندسی برق.ir/forums/thread73889.html

ادامه مطلب

این جلسه با “LCD کاراکتری” و هم چنین توابعی که برای برنامه نویسی اون مورد نیازه آشنا میشیم.

 

پس با ما در ادامه مطلب همراه باشید …

 

به نام خدا

 

سلام

 

این هم از ادامه آموزش ها …

منتظر بقیه اش هم باشید !

 

امروز میخوایم دل و روده LCD رو بریزیم بیرون ببینیم توش چه خبره !

 

غیر ممکنه که با میکروکنترلر سروکله زده باشین و این قطعه رو ندیده باشین.(دیگه عکسشو که حتما دیدید ؟! laugh)

ما هم برای نمایش خروجی های میکروکنترلرمون ازش استفاده میکنیم.بالاخره هرچی نباشه از سون سگمنت کاربردی تره !

سعی میکنم بحثو در عین مختصر بودن،بصورت مفید و کاربردی پیش ببرم و از بیان جزئیات خودداری کنم.چون اساس کارکرد LCD خودش یه مقاله است و گفتنش در این پست باعث طولانی تر شدن مبحث میشه و خدای ناکرده حوصلتونو سر میبره !

 

 

واژه LCD مختصر شده “Liquid Crystal Display” بوده که خودش ترکیبی از دو حالت ماده یعنی Liquid (مایع) و Solid (جامد) میباشد.

بصورتی که در عین حال هم حالت مایع بودن و هم حالت جامد بودن اون حفظ میشه !

مواد جامد تمایل به حفظ حالت خود دارند و بالعکس مواد مایع تمایل به حرکت به هر قسمت از مایع مورد نظر دارند.اما مطالعات نشون داده که کریستال مایع(Liquid Crystal) بیشتر خاصیت مایع از خودش نشون میده تا جامد ! (الله اکبــــــــــــر !!! surprise)
همچنین لازم بذکره که کریستال مایع نسبت به مواد مایع معمولی به دما حساسیت بیشتری داره !

بطوریکه با اندک دمای ممکن کریستال مایع به مایع تغییر شکل میده !

 

بحث شیمی دیگه بسه !

ما را با شیمی کاری نیست …   خخخخخ …

 

به عکس زیر یه نگاه بندازید :

 

 

میبینید که برای نمایش هر کاراکتر روی LCD چه فرایندی طی میشه !

توضیح اینکه هرکدوم از لایه های بالا وظیفه شون چیه و باید از چه جنسی ساخته بشن و شرایط طراحیشون چیه اصلا به موضوع بحث ما ربطی نداره ! چون ما نمیخوایم LCD بسازیم!

 

 

قبل از همه بگم که LCD ها انواع مختلفی دارند که معمول ترین اونها : ۱٫LCD کاراکتری   ۲٫LCD گرافیکی    ۳٫LCD رنگی  هستند.

که در این پست فقط نوع کاراکتریشو بررسی میکنیم !

 

غالبا برای مدارهای آزمایشگاهی و پروژه های دم دستی از LCD با سایز ۲*۱۶ استفاده میشه که معنا و مفهوم عبارت روبروی اون اینه که LCD دارای ۲ سطر و ۱۶ ستونه!

سطر و ستونِ چی ؟!

میگم برات …

ببین عزیزم heart

عکس زیرو نگاه کن :

اگه دقت کنی و ریز بشی به عکس،داخل صفحه نمایش یه سری مستطیل هایی میبینی !
دیدی ؟! (دلم آب هویج خواست cheeky).
هرکدوم از این مستطیل ها وظیفه نمایش یک کاراکتر رو برعهده دارند.

برای مثال اگه خواستیم اسم Ehsan رو روی این LCD نمایش بدیم،پنج کاراکتر (۵ مستطیل) از LCD بالا اشغال میشه.

حالا وقتی میگیم که LCD ما ۱۶ ستون داره یعنی؛در یک سطرش میتونه ۱۶ کاراکترو نشون بده !

 

ادامه بحث …

 

پشت هر LCD یه دونه چیپست (Chipset) هست که رابط کاربری بین میکرو و نمایشگر به حساب میاد.

یکی از نمونه های معروف این چیپست،مدل HD44780 هیتاچیِ ـه !

که البته نمونه مورد استفاده ما هم هست.

و البته یه سری مشخصات دیگه هم هست که از LCD به LCD متفاوته و بستگی به کارخانه سازنده اون داره که از گفتن اون صرفنظر میکنم.

 

در عکس زیر دوتا دایره سیاه رنگ میبینید که زیرش اون چیپستی که گفتم قرار گرفته :

 

 

اگه دقت کنید در قسمت بالا سمت راست،۱۶ تا پین قرار داره.

در سمت چپ و راست هم دوتا پین قرار داره.

به انضمام پینهای دیگری که جهت بکاربردن خازن و تراشه های خاصه،که بیشتر به کار سازنده میاد تا کاربر !!!

روی بورد تعدادی مقاومت هم دیده میشه !

 

و حالا میریم بررسی کنیم تک تک پین ها رو …

شماره پین نام پین وظیفه
۱ VSS ولتاژ زمین
۲ VCC +۵ ولت
۳ VEE ولتاژ کنتراست
۴ RS Register Select
0=Instruction Register
1=Data Register
۵ R/W Read / Write
0=Write Mode
1=Read Mode
۶ E Enable
0=Start To Latch Data To LCD
1=Disable
۷ DB0 بیت دیتا ۰
۸ DB1 بیت دیتا ۱
۹ DB2 بیت دیتا ۲
۱۰ DB3 بیت دیتا ۳
۱۱ DB4 بیت دیتا ۴
۱۲ DB5 بیت دیتا ۵
۱۳ DB6 بیت دیتا ۶
۱۴ DB7 بیت دیتا ۷
۱۵ BPL نور پس زمینه (ولتاژ ۵ ولت یا کمتر)(اختیاری)
۱۶ GND ولتاژ زمین(اختیاری)

خب …

سه تا پین اول که مشخصه ! (برای من که مشخصه ! cheeky.اگه برای شما نیست باید منتظر بمونید تا تو کارگاه عملی ببنید.)

 

سه تا پین کنترلی داریم (پین های ۴ و ۵ و ۶ ) ؛ (این سه تا پین به میکرو وصل میشن و خواهید دید که ما بصورت مستقیم باهاشون وَر نمیریم ! laugh)

پین RS : در LCD دو رجیستر داریم.یکی به نام Instruction و دیگری به نام Data.حالا اگه مقدار RS=0 باشه LCD آماده میشه که Instruction (دستور العمل) دریافت کنه و اگه RS=1 باشه LCD آماده میشه که Data (اطلاعات) دریافت کنه.

پین R/W : دو وضعیت در LCD داریم؛خواندن و نوشتن ! اگه R/W=0 باشه یعنی میخوایم روی LCD بنویسیم و اگه R/W=1 باشه یعنی میخوایم از روی LCD بخونیم.

پین E : با این یکی پین هم میشه LCD و فعال و غیر فغال کرد ! اگه E=0 باشه LCD فعال میشه و اگه E=1 باشه LCD غیرفعال میشه.

 

 ۸ پین دیتا داریم (پین های ۷ تا ۱۴) :

پین DB0,DB1,DB2,DB3,DB4,DB5 : جهت گرفتن دیتا از LCD بکار میروند.
پین DB6,DB7 : جهت ارسال دیتا به LCD بکار میروند.

 

LCD میتونه در دو مُد کار کنه ؛

مُد ۸ بیتی :
در این مُد هر ۸ پین LCD به میکرو کنترلر وصل میشند + ۳ پین کنترلی
این مُد سرعت بیشتری نسبت به اون یکی مُد داره و دقیق تره .
اما اگه دقت کنید مفت و مجانی ۱۱ تا پین از میکرو رو اشغال میکنه ! sad
نمیشه گفت بَده ولـــــــــــــــــی ادامه بحثو بخونید …

مُد ۴ بیتی :
در این مد تنها ۴ پین با ارزش بیشتر (DB4,DB5,DB6,DB7) به میکرو وصل میشوند + ۳ پین کنترلی
این مُد سرعت کمتری نسبت به مُد ۸ بیتی داره و دقتش هم برای انجام کارهای معمولی مناسبه.
خوبیش اینه که تنها ۷ پین از میکروکنترلر اشغال میشه.
در این حالت ۴ پین دیتای اولی (DB0,DB1,DB2,DB3) رو هوا وِل نگه داشته میشه.(تا یخورده باد بخوره به کله اش! cheeky) ==> البته بد نیست که این ۴ تا پین به زمین وصل بشند !

یه دیاگرامی داریم اینجا،خوب چییزیه،حتما ببینید :

(روش بکلیکید تا چشاتون لووچ نشه !)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

حالا اگه قرار باشه که LCD مونو به میکرو وصل کنیم اینجوری وصلش میکنیم :

 

در شکل بالا برای مثال PORTC رو به LCD وصل کردیم.

اینجور که پیداست سه پین اول از پورت C به پایه های کنترلی و چهار پین آخر به پایه های دیتا وصل شدند.

دقت کنید که چجوری پین های LCD به پین های میکرو وصل شدند !

خیلی مهمه این قضیه ! بعدا براتون میگم که چرا اینجوری بستیم پین ها رو !!!

پین VEE هم به یک پتانسیومتر وصل شده و علت استفاده از پتانسومتر اینه که توسط اون بتونیم نور صفحه نمایشو مطابق مِیلِمون تغییر بدیم.

 

خب.

کم کم آماده بشید که میخوایم بریم سراغ معرفی توابع !

 

اگر یادتون باشه بالاتر گفتیم که ۳ تا پایه کنترلی داریم و چندتا پایه دیتا !

یادتونه که ؟!

 

در واقع ما وقتی که میخوایم به LCD اطلاعاتی برای نمایش بفرستیم،همینجوری نیست که خیلی راحت اطلاعات ارسال بشند و ما نتیجه رو ببینیم .

یه فرایندی انجام میشه که سرانجامش اینه که چشای ما عبارت داخل LCD رو میبینه !cool

چه فرایندی ؟

ببینید :

 

مثلا فرایند بالا برای راه اندازی اولیه LCD انجام میشه و برای نمایش یک عبارت روی LCD کلی دستور و فرامین توسط برنامه نویس باید نوشته بشه تا روی نمایشگر نتیجه دیده بشه.

 

اینم یه فلوچارت از مُد ۴ بیتی :

 

به لطف وجود کتابخانه های آماده موجود در سطح نت،ما بطور مستقیم با LCD کار نمیکینم ! (برید خدا رو شکر کنید) wink

بلکه توسط چند تا تابع مشخص که ورودی و خروجی هاشون برای برنامه نویسی مث من و شما مشخص شده این عمل انجام میپذیره !

چون برنامه نویسی ما تحت نرم افزار کدویژن صورت میپذیره،ما هم از کتابخونه آماده ای که داخل خود نرم افزار هست استفاده میکنیم و کاری به کتابخونه های مجزایی که وجود داره نداریم !

 

اما تا یادم نرفته بگم که چرا بالاتر گفتم حتما باید LCD به پایه های مشخص از میکروکنترلر وصل بشه ؟!

دلیلش همینه !

کدوووم ؟!

همین دیگه !!!

.

.

.

ای بابا …

همین کتابخونه ای که میخوایم ازش استفاده کنیمو میگم !

اون بابایی که این کتابخونه رو نوشته،نحوه اتصال پین های LCD به پین های میکرو رو اینجوری تعریف کرده !

ما هم مخلصش هستیم !!!!  (بچه با مرامیه ! ببین چقدر داره کارمونو راه میندازه !)

 

اما اینجا اجباری در کار نیست که الّا و بلّا حتما باید پین ها اینجوری بسته بشن !

بلکه میتونیم از داخل کتابخونه این پین ها رو تغییر بدیم.

و خودمون پیکره بندی کنیم LCD رو !

 

بهههههههههههههله ….

 

اول از همه خود کتابخانه رو معرفی میکنم :

lcd.h

 

کافیه که این کتابخونه رو اول نرم افزارتون لوووووووود کنید ! yes

 

بقیه برنامه نویسیتون فقط به استفاده از چندتا تابع که در ادامه معرفی میکنیم محدود میشه و ما هم که دنبال راحتی  هستیم و چندتا نقطه …. خخخ…

کلا ۱۱ تا تابع داخل این کتابخونه تعریف شده که تک تک همشونو بررسی میکنیم :

 

توابع سطح پایین ؛ توابعی که ارتباط تنگاتنگی با سخت افزار دارند و برنامه نویسیشون بیشتر به زبان ماشین شباهت داره ! :

 

۱٫

void _lcd_ready(void);

با صدا زدن این تابع در برنامه،میکروکنترلر منتظر آماده شدن LCD برای دریافت اطلاعات میشه.

۲٫

void _lcd_write_data(unsigned char data);

وظیفه‌ی این تابع مقدار دهی رجیستر درون LCD میباشد.این رجیستر برای تنظیم کردن LCD استفاده میشه.

۳٫

void lcd_write_byte(unsigned char addr, unsigned char data);

این تابع اطلاعات را در آدرس مشخص شده در حافظه LCD میریزد.

۴٫

unsigned char lcd_read_byte(unsigned char addr);

این تابع اطلاعات درون آدرس مشخص از حافظه LCD را میخواند.

 

توابع سطح بالا ؛ توابعی که ارتباطشون با سخت افزار کمتره و برنامه نویسیشون ساده تر ! :

 

۵٫

void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y);

این تابع مکان نمای LCD را به ستون x و سطر y منتقل میکند.

۶٫

void lcd_clear(void);

این تابع صفحه نمایشو پاک میکنه و مکان نما به سطر صفر و ستون صفر منتقل میشه.

۷٫

void lcd_putchar(char c);

این تابع کاراکتر “c” (در اینجا اسم متغیر c تعریف شده) را بر روی نمایشگر LCD نمایش میدهد.

۸٫

void lcd_puts(char *str);

این تابع رشته str (اسم متغیر str تعریف شده) را که در حافظه SRAM ذخیره شده بر روی LCD نمایش میده.

۹٫

void lcd_putsf(char flash *str);

این تابع رشته str که در حافظه FLASH وجود داره رو روی LCD نمایش میده.

۱۰٫

unsigned char lcd_init(unsigned char lcd_columns);

این تابع جهت پیکره بندی LCD مورد استفاده قرار میگیره،صفحه نمایش را پاک میکنه و مکان نما را به سطر صفر و ستون صفر منتقل میکنه.

ورودی این تابع تعداد ستون های LCD مورد استفاده ما رو مشخص میکنه.

خروجی این تابع هم در صورتیکه LCD ای وجود داشته باشه ۱ رو برمیگردونه !

۱۱٫

void lcd_control (unsigned char control);

این تابع بایت کنترلی را در LCD مینویسد.

 

شاید با دیدن این همه تابع عجیب و غریب الان موهای بدنتون سیخ شده باشه !

اما نگران نباشید …

چون ما با همه‌ی این توابع کار نمیکنیم !!!!

در واقع ما در برنامه نویسی هامون از توابع سطح بالا استفاده میکنیم و در استفاده از توابع سطح پایین که به کاربردهای خاصی نظیر استفاده از کاراکترهای ویژه و خاص محدود میشه،صـــــــــــــــرفه جویی میکنیم ! cheeky

در کارگاه عملی بعدی سعی میشه از LCD استفاده بشه تا کار باهاشو یاد بگیرین و برای خودتون اوستا بشییین.

 

وعده دیدار بعدی ما بعد از امتحانات پایان ترم انشاالله…

که مبحث شیرین PWM را بررسی خواهیم کرد …

ادامه مطلب

آشنایی و بررسی کنترلر سرعت موتورهای کوادکوپتر ESC

۵ (۱۰۰%) ۳ votes

کنترلر سرعت موتور کوادکوپتر

ما در این پست با نحوه عملکرد ESC(Electronic Speed Controller) آشنا  می شویم و در کل خواهیم فهمید که ESC چیست و چرا باید در کوادکوپترها از این سیستم کنترلی استفاده کرد؟ ESC با استفاده از سیگنال ورودی از یک میکروکنترلر یا فلایت کنترل می تواند RPM یا همان سرعت موتور و ملخ های کوادکوپثر را کنترل کند. یکی از پایه ترین مسئله کنترل پرواز یک کوادکوپتر، کنترل سرعت ۴ موتور کوادکوپتر است. با کنترل RPM این چهار موتور، کوادکوپتر می تواند به صورت عمودی و افقی بچرخد و در جهات مختلف حرکت کند. یک ESC می تواند موتورهایی مانند موتور سه فاز DC ، تک فاز DC، تک فاز و سه فاز AC را کنترل کند. ESC ها به صورت Linear یا به صورت Switching طراحی می شوند که راندمان ESC های سوییچینگ بسیار بالاتر از کنترلر های سرعت خطی است. یکی دیگر از مشخصات ESC ها میزان جریان خروجی آنهاست که باید هنگام اتصال به موتور به این پارامتر دقت کرد. برای اطمینان بیشتر از سالم ماندن کنترلر سرعت موتور کوادکوپتر بهتر است از یک ESC با جریان ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از جریان مصرفی موتور استفاده کرد.

ECS چگونه سرعت موتورهای BLDC را کنترل می کند؟

در زمینه کنترل الکتریکی یک سیستم ابتدا باید از رفتار این سیستم اطلاعاتی داشته باشیم. اغلب موتورهای Quadcopter ها از نوع BLDC (Brushless Direct Current) سه فاز هستند. برای راه اندازی یک موتور سه فاز DC باید سه ولتاژ به سه پین موتور با سیگنال مشابه شکل زیر داد.

سیگنال گیت های ESC

این شکل سیگنال باید از نظر الکتریکی هر یک از خروجی های ولتاژ U V W آن ۱۲۰ درجه اختلاف فاز دارند. اگر به مدار زیر توجه کنیم:

مدار کنترل سه فاز موتور

در ESC ها Vbus همان ولتاژ باتری لیتیومی است که با مدار کنترل سرعت میزان سطح ولتاژ خروجی و فرکانس آن را کنترل می کند.ماسفت های Q1,3,5 ، های ساید (High Side) هستند و Q2,4,6 لوساید (Low Side) هستند. با دادن سیگنال به این ماسفت ها با توجه به شکل قبل یک ولتاژ سه فاز به ترمینال های موتور می دهد. اگر بخواهیم یک موتور Quadcopter را راه اندازی کنیم و سرعت آن را کنترل کنیم تنها سیگنال دادن به به این ماسفت ها نمی تواند یک موتور BLDC را راه اندازی کند. با توجه به نحوه کارکرد این نوع موتورها باید ابتدا به محل قرارگیری روتور توجه کرد. برای به دست آوردن محل قرار گیری روتور از سنسور های اثر هال (Hall Sensor) استفاده می شود. در اغلب موتورهای کوادکوپتر سنسور اثر هال وجود ندارد. برای بدست آوردن محل قرارگیری روتور از ولتاژ Back EMF به عنوان فیدبک روتور استفاده می شود. این ولتاژ را می توان از اختلاف ولتاژ ترمینال های U V W بدست آورد. در شکل زیر رابطه BEMF و اطلاعات سنسور اثر هال نشان داده شده:

رابطه سنسور اثر هال و Back EMF

تا اینجا به این موضوع پی بردیم که سیگنالهای ماسفت ها توابعی از محل قرارگیری روتور BLDC هست.

برای اینکه سرعت یا همان RPM موتور براشلس سه فاز را کنترل کنیم باید ولتاژ سه ترمینال موتور را تغییر داد. به خاطر سوییچینگ بودن این نوع ESC ها می توان تنها به ماسفت های High Side این مدار سیگنال PWM داد و پهنای پالس را برای کنترل سرعت تغییر داد. برای این کار می توان از تکنیک سیگنال زیر استفاده کرد.سیگنال دهی به موتور کوادکوپتر

نکته آخر در مورد این نوع سیگنالینگ این است که اگر توالی ۲ تا از سیگنال های U V W جا به جا شود موتور برعکس خواهد چرخید. یا برای برعکس کردن چرخش این نوع از موتورها می توانید جای دو عدد از ترمینال های متصل به موتور را عوض کنید.

یک مدار ساده کنترل سرعت موتور کوادکوپتر

در شکل زیر از یک میکروکنترلر ATmega8 برای انجام محاسبات کنترلی و تولید پالس PWM استفاده می شود.

مدار کنترل سرعت موتور سه فاز BLDC کواکوپتر

ماسفت های T4 تا T15 ماسفت های مدار سوییچینگ هستند که با توجه به محل قرار گیری روتور از میکروکنترلر سیگنال دریافت می کنند. در این مدار مقاومت هایی که به ترمینال های A B C متصل هستند مقدار BEMF را برای محاسبه محل روتور BLDC کوادکوپتر استفاده می کند.

در این مدار ماسفت ها دو به دو با هم موازی هستند. موازی کردن ماسفت ها به مدار کمک می کند تا جریان بیشتری را برای موتور تامین کند.

برای بحث و گفتگو و پاسخ به سوالاتتان می توانید به این بخش مراجعه نمایید.


Post Views:
۲۲۹

ادامه مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم : در این مطلب قصد دارم آموزش ساخت یک پریز هوشمند رو بذارم که چند ماه پیش ساختم ولی فرصت نشد که توی سایت بذارم ( آموزش ساخت پریز هوشمند دو کاناله )

آموزش ساخت پریز هوشمند دو کاناله

 

پریز هوشمند چیست ؟

منظور از هوشمند بودن اینه که از طریق وای فای می تونیم کنترلش کنیم.

 

بخش های اصلی مدار عبارت اند از :

۱- بخش تغذیه : برای تغذیه مدار، از آداپتور استفاده کردم.

۲- ماژول وای فای : من از ماژول ESP8266-01s استفاده کردم که این ماژول ارزان قیمت هست و راه اندازی آسان داره، در مورد راه اندازی ماژول و آپلود کد از طریق آردوینو توی اینترنت مطلب زیاده و توی همین سایت هم هست.

۳- بخش قدرت : بخش قدرت برای کنترل خروجی های مدار هست و خروجی های ما دو تا رله ۵ ولت هست که می تونیم دو تا وسیله ی برقی را با اون روشن یا خاموش کنیم.

 

اول مدار رو بصورت آزمایشی می بندیم و اگر مشکلی نداشت توی جعبه میذاریم و بقیه چیز ها رو بهش اضافه می کنیم؛ برای این کار باید ماژول رو پروگرام کنیم، آموزش پروگرام کردن ESP8266 بوسیله نرم افزار آردوینو و مبدل CP2102 توی سایت هست ( نوشته آقای حسینی ) : آموزش پروگرام کردن esp8266 با آردوینو

 

در مورد پروگرام کردن توضیح خاصی ندارم، فقط توی آردوینو کد پایین رو پیست و روی ماژول آپلود کنید :

بمحض اینکه آپلود تمام شد سریال مانیتور رو باز کنید تا آی پی دستگاه رو بهتون نشون بده، از من ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰۰ بود ( این آی پی بعد از هر بار اتصال ماژول به مودم وای فای ممکنه آدرس های مختلف داشته باشه و از من در بیشتر وقت ها همین آدرس بود )؛ بعد از پروگرام کردن تغذیه مدار رو جدا کنید و مدار پایین رو ببندید :

پریز هوشمند دو کاناله

در مورد مدار بالا چند تا نکته رو باید بگم :

۱- در مسیر فاز یا نول آداپتور باید یک کلید قرار بدید که بتونید پریز رو روشن و خاموش کنید ( در نقشه مشخصه ).

۲- ماژول با ولتاژ ۳٫۳ ولت کار میکنه پس باید از رگولاتور ۳٫۳ ولت استفاده کنید ( من از LF33CV استفاده کردم ).

۳- سوییچ SW1 یک سوییچ DPDT می باشد که اینجا برای خاموش کردن دو کانال هست، می تونید از دو تا کلید تک کنتاکت استفاده کنید، این کلید خیلی مهمه چون اگر مستقیم وصل بشه وای فای ماژول غیر فعال میشه و هر دو کانال روشن میمونه.

 

و این ها تصاویر پریزیه که من ساختم، نتونستم ازش فیلم بگیرم چون دارم کدهاش رو تغییر می دهم و ماژول رو در آوردم.

 

آموزش ساخت پریز هوشمند دو کاناله

آموزش ساخت پریز هوشمند دو کاناله

آموزش ساخت پریز هوشمند دو کاناله

آموزش ساخت پریز هوشمند دو کاناله

آموزش ساخت پریز هوشمند دو کاناله

 

موفق باشید.

ادامه مطلب

نرم افزار های مختلفی برای ویرایش و کار بر روی تصویر، صوت و ویدیو وجود
دارد که بسته به نیاز می توان از هر کدام از آنها استفاده کرد. روش های
مختلفی برای دوبله کردن و صداگذاری بر روی یک ویدیو وجود دارد که در ادامه دو مورد از آنها بیان می شود:

۱- حذف صدای اصلی و چسباندن یا الحاق کردن صدای جدید به ویدیو:

برای
اینکار ابتدا با یکی از نرم افزارهای حذف صدا همچون Power Audio Extractor
یا Audio Remover و یا هر نرم افزار دیگری اقدام به جداسازی صدا و تصویر
از یکدیگر و حذف صدا از ویدیو می کنیم تا بتوانیم صدای جدید را به فیلم
اضافه کنیم.

شکل بالا مراحل حذف صدا از طریق نرم افزار Audio Remover
را نشان می دهد. در این نرم افزار پس از باز کردن فایل مورد نظر پسوند
خروجی (از طریق منوی آبشاری Profile) و مسیر ذخیره سازی آنرا تعیین می
کنیم. سپس از طریق مسیر زیر Disable Audio را فعال می کنیم و با کلیک کردن
بر روی Stat (دکمه آبی رنگ) فایل ویدیو بدون صدا را تولید می کنیم.

Setting -> Advanced -> Audio -> Disable Audio = True

پس
از آن می توان از طریق نرم افزارهای MAGIX Movie Edit یا Window Movie
Maker و یا هر نرم افزار دیگری صدای تولید شده را به ویدیو اضافه کرد. در
این حالت می توان از قبل با استفاده از یک میکروفون صدا را به صورت همزمان
با مشاهده ویدیو ضبط کرد و سپس به فیلم اضافه کرد یا به صورت همزمان صدا را
با پخش فیلم ضبط کرده و به آن الحاق کنیم.

شکل بالا محیط نرم افزار Movie Maker را نشان
می دهد. پس از Import کردن ویدیو می توان از طریق گزینه Import Audio or
Music صدای مورد نظر را به ویدیو اضافه کرد و آنرا با ویدیو همزمان کرد و
یا اینکه با کلیک کردن بر روی میکروفون (Start Narration) اقدام به
صداگذاری همزمان بر روی ویدیوی در حال پخش می کنیم. در نهایت با ذخیره
ویدیو با پسوند مورد نظر در مسیر دلخواه اقدام به تولید ویدیو با صدای جدید
می کنیم.

توجه: نرم افزار Movie Maker در
نسخه های جدید ویندوز به صورت پیش فرض نصب نشده است و باید به صورت جداگانه
آنرا بر روی ویندوز نصب کنیم.

شکل زیر نیز نرم افزار MKVToolNix را نشان می دهد که توانایی حذف و اضافه کردن صدا بر روی ویدیو را دارد.

۲- کاهش حجم صدای اصلی و اضافه کردن صدای جدید بر روی صدای قبلی:

در
این روش با استفاده از نرم افزارهای حرفه ای تری همچون Adobe Premiere یا
Wondershare Video Editor یا نرم افزار های دیگر حجم صدای اصلی فیلم را
کاهش داد و همچون یکی از روش های ذکر شده در قسمت قبل و یا با استفاده از
قابلیت های همین نرم افزار ها اقدام به الحاق صدای جدید به ویدیو کرد.

شکل بالا محیط نرم افزار Wondershare Video
Editor را نشان می دهد که در آن صدا و تصویر در کانال های مجزا تعریف شده
اند و می توان ویرایش های مختلفی را بر روی آنها انجام داد از جمله اینکه
حجم صدا (Volume) را برای دوبله کردن ویدیو کاهش داد.

نکته: نرم افزار های مختلف اندرویدی نیز برای حذف صدا از ویدیو یا صداگذاری بر روی آن وجود دارد که می توان از آنها نیز استفاده کرد.

ادامه مطلب

BOKHOR-SARD

 

ماژول بخور سرد ۲۴ ولت
این ماژول برای انواع دستگاه های بخار سرد کاربرد دارد که با استفاده از این کیت می توانید یک دستگاه بخار سرد بسازید یا دستگاه بخار سرد خود را تعمییر کنید
تغذیه برد ۲۴ ولت الی ۴۰ ولت DC می باشد همچنین این برد قابلیت نصب فن ۱۲ ولت را نیز داشته که می بایست تغذیه ۱۲ ولت به آن نصب گردد
در این برد محلی برای سنسور سطح آب نیز در نظر گرفته شده است و همچنین LED دو رنگ نشان دهنده سطح آب و محلی برای نصب ولوم ۵ کیلو اهمی

Buy

فیلم عملکرد در ادامه مطلب

فیلم عملکرد ماژول بخور سرد

 

مهندسی برق الکترونیک تنها مرکز تخصصی برق الکترونیک استان مهندسی برق

نوشته ماژول بخار سرد ۲۴ ولت اولین بار در مهندسی برق الکترونیک پدیدار شد.

ادامه مطلب

دانلود رایگان  کتابهای مجموعه تعمیرات رادیو ضبط و تلویزیون

در این پست برای شما عزیزان مجموعه تعمیرات رادیو ضبط و تلویزیون آماده کرده ایم. این مجموعه شامل منتخبی از کتابهای درسی رشته الکترونیک شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش هنرستان است که از نظر نوع آموزش و روان بودن مباحث، بسیار کاربردی و مفید می باشند. شاید بگویید که اینها کتابهای درسی هستن و ممکن است زیاد کاربردی نباشند، اما این کتابها از معتبرترین و کاملترین منابع تحلیلی و تعمیراتی در این زمینه هستند.

امروزه سیستمهای پیشرفته ای در زمینه ضبط و پخش ارسال و دریافت صوت و تصویر ابداع شده اند؛ اما هنوز هم در بسیاری از کاربردها و مکانها از فرستنده ها و گیرنده های آنالوگ استفاده می شود. بنابراین هر چقدر هم که استفاده از آنها محدود شده باشد، آشنایی با اصول کلی و تحلیل مدارات الکترونیکی پایه مورد استفاده در رادیو ضبط و تلویزیون های آنالوگ ضروری است. بخصوص که هنوز دستگاههای آنالوگ زیادی مشغول بکار هستند که دچار خرابی های ناخواسته خواهند شد. از این رو این مجموعه کاربردی را به منظور دسترسی آسان و استفاده کاربران سیاره الکترونیک آماده کردیم.

دانلود رایگان  کتابهای مجموعه تعمیرات رادیو ضبط و تلویزیون

لیست کتابها

این مجموعه شامل ۱۸ کتاب به زبان فارسی می باشد. کتابهایی که در این مجموعه قرار گرفته اند عبارتند از:

 • مبانی الکتریسیته
 • مبانی برق
 • الکترونیک پایه
 • مدارهای پایه در الکترونیک
 • کاربرد قطعات در مدارات الکترونیکی جلد اول
 • کاربرد قطعات در مدارات الکترونیکی جلد دوم
 • اصول ضبط مغناطیسی
 • عیب یابی و تعمیر رادیو ضبط
 • گیرنده های رادیویی
 • تقویت صوت و تصویر
 • دریافت و پردازش سیگنالهای صوت و تصویر در تلویزیون سیاه و سفید
 • اصول کار گیرنده تلویزیون سیاه و سفید و منبع تغذیه
 • سیستمهای انحراف عیب یابی و تعمیر کلی تلویزیون سیاه و سفید
 • اصول ارسال و دریافت تصاویر رنگی
 • دریافت و پردازش سیگنالهای صوت و تصویر در تلویزیون رنگی
 • منبع تغذیه و واحد کنترل
 • سیستمهای انحراف، لامپ تصویر و عیب یابی کلی تلویزیون رنگی (جلد اول)
 • سیستمهای انحراف، لامپ تصویر و عیب یابی کلی تلویزیون رنگی (جلد دوم)

در ادامه می توانید این مجموعه کاربردی و ارزشمند را با لینک مستقیم از سیاره الکترونیک دانلود نمایید.

حجم فایل: ۱۷۰ مگابایت

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

برای استخراج فایلها از حالت فشرده از نرم افزار WinRAR استفاده نمایید. پس ار دانلود فایلها را در یک پوشه قرار داده و آنها را از حالت فشرده خارج نمایید.

موفق و پیروز باشید…

کتابهای درخواستی خود رادر بخش دیدگاهها از ما بخواهید. در صورت دسترسی در اولین فرصت به کتابهای سایت افزوده خواهد شد.

 

ادامه مطلب

«ZigBee»

ماژولهای ZigBee  در واقع از همان تکنولوژی ماژولهای RF استاندارد می باشد که طراحی آن به طور خاص برای زمینه هایی همچون مصرف جریان کم ، ساخت شبکه هایی با نرخ اطلاعات کمتر و کاربردهای کنترلی صورت گرفته است. حروف RF مخفف فرکانس رادیویی میباشد که به فرکانس یا یک باند فرکانسی در محدوده ۱۰ کیلوهرتز تا ۳۰۰ گیگاهرتز اطلاق می‌شود. این اشعه برای ارتباطات رادیویی و رادیو و تلویزیون مناسب است. این تکنولوژی بر پایه استاندارد IEEE 802.15 استوار میباشد. تکنولوژی ZigBee  توسط سازمان‌های دولتی آمریکا توسعه یافته است. پروتکلهای Zigbee به طور گسترده برای تولید و استفاده شبکه های کوچک شخصی و رادیوهای دیجیتال کم مصرف به کار می‌رود.

Zigbee مبتنی بر شبکه های توسعه یافته، جایگزین مناسبی برای تکنولوژی های WiFi و Bluetooth می باشد از این ماژولها در ساخت شبکه‌هایی با نرخ اطلاعات کمتر استفاده میشود و همین موضوع برای مصرف انرژی کمتر و عمر طولانی تر باتری مفید است. یکی از ویژگی های مهم برای ZigBee ها این است که قادر به فراهم آوردن  یک ارتباط امن با کمک کلید های رمزنگاری ۱۲۸ بیتی است.

ویژگی محبوب ZigBee شبکه حسگر بی‌سیم با استفاده از توپولوژی مِش که ارتباط بین گره‌ها را در دوحالت مستقیم و غیرمستقیم دردسترس قرار می دهد.

شرکت ZigBee Alliance  سازنده ZigBee به منظور اطمینان به مشتریان تمام تست ها و مجوزهای فعالیت این محصولات را فراهم کرده است.

zigbee-vs-wifi

«RF»

RF مخفف فرکانس رادیویی است که فرکانس کاری آن در محدوده‌ی۱۰کیلو تا۳۰۰٫۰۰۰مگاهرتز می باشد. این اشعه مناسب برای ارتباطات رادیویی و صدا و سیما است و شکل خاصی از امواج الکترومغناطیسی است که اساسا برای برقراری ارتباط بی سیم IEEE 802.11 در شبکه ها می باشد. این نوع خاص از موج به عنوان یک موج فرکانس رادیویی  یا یک موج RF شناخته شده بنابراین، یک سیستم مبتنی بر RF  بسته به ویژگی‌های  تئوری موج الکترومغناطیسی است که یکی از آنها ارائه داده ها و ارتباط صوتی بی سیم می باشد. از ویژگی های RF می توان به طول موج و فرکانس آن اشاره کرد.

پروتکل‌های مختلف یا استانداردهای توسعه یافته متنوعی با استفاده از RF یا همان فرکانس رادیویی وجود دارند همانند GSM، CDMA، LTE،  ZigBee، بلوتوث، و غیره.

مقایسه Zigbee و RF  بسیار دشوار است چون ZigBee تکنولوژی  است که استفاده از فرکانس رادیو را ممکن می سازد. ولی با این حال با استفاده از فرکانس رادیویی ۲٫۴ گیگاهرتز ارائه طیف وسیعی از استانداردهای قابل اعتماد و راحت در هر نقطه در جهان امکان پذیر می باشد.

در جدول زیر به تفکیک به تفاوت های آنها پرداخته ایم:

 

ZigBee RF
تعاریف ZigBee مبتنی بر استاندارد IEEE 802.15 تکنولوژی وایرلس طراحی شده و اساسا در یک شبکه اتصالات دستگاه های وایرلس توان پایین مورد استفاده قرار می گیرد این دستگاه ها می توانند در اتوماسیون خانگی و اتوماسیون صنعتی و برقراری ارتباط با دیگر دستگاه های متصل به ZigBee استفاده شوند.ZigBee برای استفاده در فرکانس های رادیویی جهت اتصال بی‌سیم ساخته شده است و توسط سازمان های دولتی ترویج پیدا کرد. RF هر فرکانس در تابش الکترومغناطیسی است که برای انتشار امواج رادیویی استفاده می شود.به طور معمول، با ۳ کیلوهرتز الی ۳۰۰ گیگاهرتز نرخ‌ نوسان مشخص می شوند.

پروتکل‌ها و استانداردهای مانند GSM، CDMA، LTE،  ZigBee، بلوتوث و … مختلفی با استفاده از فرکانس رادیویی توسعه یافته اند.

 

نام در سال ۱۹۹۸ نام این ماژول از حرکات زنبور عسل (Zig Bee) گرفته شد. نام آن از حروف RF گرفته شده که به معنی Radio Frequency می باشد.
شاخه با توجه به مکانهای جغرافیایی ، باندهای فرکانسی به شرح زیر برای Zig Bee مورد استفاده قرار می گیرد:اروپا ۸۶۸ مگاهرتز

استرالیا و ایالات متحده آمریکا ۹۱۵ مگاهرتز

اکثر کشورهای دیگر ۲٫۴ گیگاهرتز

بر اساس فرکانس، طیف RF به صورت زیر دسته بندی می‌شود:

فرکانس های خیلی پایین:   ۳کیلوهرتز تا ۳۰کیلو هرتز

فرکانس های پایین:   ۳۰کیلوهرتز تا ۳۰۰کیلو هرتز

فرکانس های متوسط:   ۳۰۰کیلوهرتز تا ۳مگاهرتز

فرکانس های بالا:   ۳مگاهرتز تا ۳۰مگاهرتز

فرکانس های خیلی بالا:   ۳۰مگاهرتز تا ۳۰۰مگاهرتز

فرکانس های خیلی خیلی زیاد:   ۳۰۰مگاهرتز تا ۳گیگا هرتز

فرکانس های فوق العاده زیاد:   ۳گیگاهرتز تا ۳۰گیگاهرتز

فرکانس های بی نهایت زیاد:   ۳۰گیگاهرتز تا ۳۰۰گیگاهرتز

 

 

کاربرد برخی کاربردهای ZigBee شامل موارد زیر می باشد:·         اتوماسیون منازل

·         کنترل صنعتی

·         مدیریت انرژی

·         امنیت ، دزدگیر ، اعلام حریق و …

·         شبکه کردن سنسورها به صورت بی سیم

 

موارد استفاده فرکانس های رادیویی عبارتند از:·         ارتباطات

·         اجاق مایکروویو

·         رادار

·         هیترهای صنعتی

·         کاربردها پزشکی

·         و…

 

 

حوزه مورد کاربرد: تمرکز بروی کنترل و اتوماسیون تمرکز بروی اتصال بین لب تاپ ها و موبایل های شخصی و ….
مجوز: مجوز یا پیمان عضویت، برای  استفاده تجاری از zigbee  ضروریستاما ، مشخصات و خصوصیات zigbee  برای استفاده های غیرتجاری رایگان می باشد استانداردها وپروتکل های گوناگون

 

 

موضوعات مرتبط و یا مشابه:

 

تاريخ: ۹ دی ۱۳۹۴

۱,۲۷۲ بازدید

ادامه مطلب