هواپیمای BAE 146 به رجیستر EX-27005 شرکت قرقیزستانی Tezjet که در مسیر بیشکک به باتکن با شماره پرواز TEZ-107 با ۹۵ مسافر در پرواز بود و در حال ارتفاع گرفتن بود که موتور شماره یک دچار انفجار از قسمت توربین آن شد و EXHAUST Cone آن بصورت نیمه جدا گردید، که کرو تصمیم به بازگشت به فرودگاه بیشکک پس از ۳۵ دقیقه پرواز گرفت و تمام مسافران بصورت ایمن تخلیه شدند.

موتور این هواپیما ساخت شرکت Lycoming و از نوع LF507-1F می باشد.