مهندسی برق و کامپیوتر

  • نویسنده : admin
  • بازدید : [] مشاهده
  • دسته بندی : دسته: مهندسی برق

سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت داوطلبین عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه.
با توجه به اینکه خیلی از شما عزیزان درخواست نمودید تا بودجه بندی مباحث دروس کنکور ارشد برق رو یکجا در سایت قرار بدیم، این پست رو با توجه به درخواست های مکرر شما عزیزان آماده کردم. امیدوارم راهگشای موفقیت شما دوستان باشه.

الف- زبان خارجه

سوالات درس زبان انگلیسی در سال های اخیر از روند تقریبا ثابتی برخوردار بوده  و به دو بخش زبان عمومی و تخصصی تقسیم می شود. برای هر بخش نیز ۱۵ سوال مطرح شده و زمان پاسخگویی به هر سوال نیز یک دقیقه می باشد. از  ۱۵ سوال بخش زبان عمومی ۱۰ سوال مربوط به واژگان بوده و ۵ سوال نیز در غالب Cloze Test مطرح می شود. ۱۵ سوال زبان تخصصی نیز  عمدتا درک مطلب هایی مرتبط با علم مهندسی برق می باشند.

ب- مدارهای الکتریکی ۱ و ۲

 

 مدارهای الکتریکی () ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ جمع
(۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۱۵ سوال)
مبانی مدارهای الکتریکی، مدارهای مقاومتی و معادل تونن و نورتن (۱) ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۲ ۸
مدارهای مرتبه اول و دوم (۱) ۳ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۹
حالت دایمی سینوسی (۱) ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۴ ۱۱
عناصر تزویج کننده و مدارهای تزویج شده (۱) ۰ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۹
روش های منظم در حل مدارات الکتریکی و گراف ها (۲) ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۵
حل مدارات الکتریکی به کمک لاپلاس (۲) ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
معادلات فضای حالت (۲) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶
توابع انتقال و شبکه و قضایای شبکه (۲) ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۷
فرکانس های طبیعی (۲) ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۳ ۹
دوقطبی ها (۲) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۵
مدارهای غیر خطی (۲) ۱ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۵

 * علامت (۱) جلوی مباحث مربوطه به معنای درس مدارهای التریکی ۱ و  علامت (۲) نیز به معنای درس مدارهای الکتریکی ۲ می باشد.

 

پ- ریاضیات

  آمار و احتمالات مهندسی ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ جمع
(۲ سوال) (۲ سوال) (۲ ) سوال (۲ سوال) (۲ سوال) (۵ سوال)
آنالیز ترکیبی و احتمال ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۷
امید ریاضی، متغیرهای تصادفی و توزیع ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۸
معادلات دیفرانسیل  ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ جمع
(۳ سوال) (۴سوال) (۳ سوال) (۴ سوال) (۴ سوال) (۵ سوال)
تبدیل لاپلاس ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲
معادلات مرتبه اول ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵
معادلات مرتبه دوم ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۷
سری های توانی، توابع بسل و لاگرانژ ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۹
 ریاضیات مهندسی ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ جمع
(۷ سوال) (۶ سوال) (۷ ) سوال (۶ سوال) (۶ سوال) (۵ سوال)
انتگرال و تبدیل فوریه ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۷
مشتقات جزیی (PDE) ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۱۴
نگاشت ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۴
انتگرال‌های مختلط و کاربرد مانده ها در محاسبه انتگرال ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۸
آنالیز مختلط ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴
(سری­ های مختلط و توابع تحلیلی، نقاط تکین، روابط کوشی ریمان)

 

ت- سیگنال

 

  تجریه و تحلیل سیگنال-سیستم ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ جمع
(سوال) (۱۲ سوال) (۱۲ ) سوال (۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۱۲ سوال)
خواص سیگنال ها و سیستم ها ۲ ۲ ۰ ۳ ۲ ۲ ۱۱
سیستم های خطی تغییرناپذیر با زمان و بررسی ویژگی های آنها ۳ ۲ ۴ ۳ ۲ ۳ ۱۷
سری فوریه سیگنال های گسسته و پیوسته ۳ ۲ ۱ ۲ ۴ ۲ ۱۴
تبدیل فوریه سیگنال های پیوسته و گسسته ۲ ۳ ۴ ۲ ۳ ۳ ۱۷
تبدیل لاپلاس و Z ۱ ۳ ۳ ۲* ۱ ۱ ۱۱
فیلتر ۱ ۰ ۰ *یک سوال مشترک با تبدیلZ ۰ ۱ ۲

ث- ماشین های الکتریکی (تبدیل انرژی)  ۱ و ۲

 

     ماشین های الکتریکی () ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ جمع
(سوال) (۱۲ سوال) (۱۲ ) سوال (۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۱۰سوال)
ماشین های الکتریکی ۱ : ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۵ ۳۵
مدارهای مغناطیسی و مبدل های الکترومکانیکی ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲ ۱۵
ماشین DC ۳ ۴ ۳ ۴ ۳ ۳ ۲۰
ماشین های الکتریکی ۲ : ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۵ ۳۵
ترانسفورماتورها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۱۷
ماشین های القایی و آسنکرون ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۸

 

ج- کنترل خطی

 

سیستم های کنترل خطی  ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ جمع
(۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۱۲ ) سوال (۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۱۲ سوال)
مدل‌سازی سیستم‌های مکانیکی و میسون ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶
پایداری و معیار راث ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۱ ۵
پاسخ حالت دائم ۲ ۱ ۱ ۳ ۲ ۲ ۱۱
مکان هندسی ریشه‌ها ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۹
پاسخ گذرا ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ ۳ ۱۴
پاسخ فرکانسی ۴ ۳ ۴ ۳ ۳ ۳ ۲۰
 (دیاگرام بود، نمودار قطبی، معیار پایداری نایکویست، کنترل کننده).
روش های جبران سازی ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۴
حساسیت ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳

 

 

چ- بررسی (تحلیل سیستم های انرژی)

 

   بررسی سیستم های قدرت ۱ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ جمع
(۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۱۲ ) سوال (۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۵ سوال)
مفاهیم اساسی سیستم‌های قدرت ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۰ ۸
پارامترهای خطوط انتقال ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱۰
مدل و عملکرد خط انتقال ۶ ۷ ۶ ۷ ۶ ۳ ۳۵
مدل‌سازی عناصر سیستم های قدرت و محاسبه ماتریس‌های شبکه ۰ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۵
پخش بار ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵
سیستم های توزیع ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲

 

 

ح- مدار منطقی

 

مدارهای منطقی و سیستم های دیجیتال  ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ جمع
(سوال) (۱۲ سوال) (۱۲ ) سوال (۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۶ سوال)
سیستم‌ها و مبناهای عددی ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲
طراحی و ساختارهای مدارات منطقی ۱ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱۰
ساده‌سازی توابع منطقی ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۷
مدارهای منطقی ترکیبی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱۶
واحدهای منطقی ترتیبی ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۱۱
مدارهای منطقی ترتیبی ۴ ۳ ۳ ۴ ۳ ۱ ۱۸
برنامه نویسی سخت افزار ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲

 

 

خ- الکترونیک ۱ و ۲

 

 الکترونیک

۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ جمع
(۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۹سوال)
الکترونیک ۱ : ۴ ۴ ۳ ۴ ۵ ۳ ۲۳
مدارهای دیودی ۱ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۵
تحلیل DCترانزیستورهایBJT و FET ۱ ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۶
تحلیل AC و مقاومت ورودی و خروجی مدارات ترانزیستوری ۲ ۱ ۲ ۲ ۳ ۲ ۱۲
الکترونیک ۲ : ۸ ۸ ۹ ۸ ۷ ۶ ۴۶
تقویت کننده عملیاتی ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۷
*مشترک با دیود
منابع جریان ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵
تقویت کننده های تفاضلی ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۱۴
فیدبک ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱۰
تقویت کننده های توان ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۸
*مشترک با دیود
تنظیم کننده های ولتاژ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲

 

د-الکترومغناطیس

 

        الکترومغناطیس  ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ جمع
(۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۱۲ ) سوال (۱۲ سوال) (۱۲ سوال) (۱۲ سوال)
بخش الکتریسیته: ۶ ۷ ۶ ۶ ۷ ۶ ۳۸
میدان و شار الکتریکی ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۷
پتانسیل و انرژی الکتریکی ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۷
عایق ها و شرایط مرزی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶
گشتاور و نیروی الکتریکی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶
خازن ها ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶
حل معادله لاپلاس و روش تصویر ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶
بخش مغناطیس: ۶ ۵ ۶ ۶ ۵ ۶ ۳۴
جریان و مقاومت مغناطیسی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶
گشتاور دوقطبی مغناطیسی ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۵
میدان مغناطیسی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶
پتانسیل مغناطیسی برداری و اسکالر ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶
مواد مغناطیسی و شرایط مرزی مغناطیسی ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵
القاء و شاژ مغناطیسی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶